درباره ما

ما که هستیم؟

یکی از دغدغه های ما بعد از مهاجرت، آموزش فرزندانمان و کشف استعدادهای آنها بود. برای ما و فرزندانمان دسترسی به اساتید حرفه ای و صاحب سبکی که در ایران سراغ داشتیم آسان نبود. این دغدغه و همه گیری کرونا در دنیا ما را بر آن داشت که جور دیگری بیندیشیم.

iTeachPlus برگزارکننده دوره های آنلاین علمی و هنری است که بین هنرجویان و اساتید در سرتاسر دنیا ارتباط برقرار می کند.

ما را دنبال کنید

سبد خرید